Regulamin

I Warunki ogólne

 1. „Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Mielewczyk” umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów, które znajdują się w sklepie internetowym pod adresem www shop.e-mielewczyk.eu za pośrednictwem sieci Internet.
 1. Właścicielem serwisu shop.e-mielewczyk.eu, dalej zwanym sklepem internetowym, oraz administratorem danych jest:

„Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Mielewczyk”

Ul. Widokowa 12

83-330 Borkowo

NIP: 589-140-66-85

Regon: 192167254

Tel.: + 48 604 515 494

e-mail: ogrodnictwomielewczyk@o2.pl

 1. Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: „Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Mielewczyk”

Adres odbiorcy: 83-330 Borkowo, Ul. Widokowa 12

Numer konta: 122030 0045 1110 0000 0258 6200

Tytuł przelewu: Nr zamówienia

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym użytkownik potwierdza iż zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę „Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Mielewczyk”, dalej zwaną sprzedawcą, danych osobowych składającego zamówienie. Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie do działań mających na celu realizacje zamówienia.

 

II Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienia można składać:
  • telefonicznie pod numerem: + 48 604 515 494.
  • za pośrednictwem sklepu internetowego.
   • Jednakże w przypadku złożenia zamówienia przez sklep Internetowy, konieczny będzie kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia danych osobowych.
 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, jednak zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po rozmowie telefonicznej. Składanie zamówień drogą telefoniczną oraz ich weryfikacja odbywa się w godzinach 8:00-15:00 w dni robocze.
 2. Wartość zamówienia musi przekroczyć 150 zł brutto, żeby mogło zostać zrealizowane.
 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych osobowych i teleadresowych, które są niezbędne do potwierdzenia zamówienia.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia trudności, które uniemożliwiają realizacje zamówienia. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie zostanie poinformowany klient, mailowo bądź telefonicznie.
 1. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe nie będą mogły być zrealizowane.
 1. Cenny towarów znajdujących się na stronie sklepu internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 1. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.
 1. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, należy ją traktować jako katalog produktów oferowanych przez sprzedawcę.
 1. Produkty są dostarczane na wskazany adres, w sposób ustalany indywidualnie z każdym klientem. Również koszt transportu ustalany jest w zależności od wielkości danego zamówienia.
 1. Ustalenie kosztu i sposobu transportu odbywa się telefonicznie.
 1. Bez uszczerbku dla uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, klient może zrezygnować z zamówienia podczas rozmowy telefonicznej, w której weryfikuje się jego zamówienie.

 

III Reklamacje

 1. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.
 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do Sklepu. Klient ma możliwość poinformować Sklep o odstąpieniu od umowy mailem lub składając oświadczenie na piśmie, następnie przesłać towar na adres Sklepu, w stanie niezmienionym.
 1. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres siedziby firmy z dopiskiem: „Reklamacja”. Reklamacje mogą być również składane poprzez przesłanie informacji na adres e-mail lub telefonicznie. Reklamacja Klienta powinna zawierać krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

 

IV Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe  przekazywane przez użytkownika serwisu e-mielewczyk.eu są przetwarzane przez ten serwis, który należy do firmy “Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Mielewczyk” z siedzibą w Kobysewie przy ul. Długa Ryga 51A.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia im dostępu do serwisu i nie są wykorzystywane w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.
 4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.